Ubytování Vysočina, ubytování na farmě  

O FARMĚ

O farmě

FARMA HRNČÍŘ má dlouholetou tradici, jejíž počátky sahají až do roku 1940. Původně se jednalo o zemědělskou usedlost, která se zabývala živočišnou výrobou (chov koní, skotu, prasat a ovcí) a rostlinnou výrobou (pěstování brambor a obilí). Od roku 1969 se nachází na farmě stanice plemenných hřebců a od roku 2001 testační odchovna chladnokrevných hřebečků.
Nadmořská výška více než 650 m n.m., krásné okolí vrchu Křemešník a směřování orientace farmy výhradně na chov a výcvik koní, byly rozhodujícími faktory pro ukončení hospodaření na orné půdě a ukončení chovu skotu a prasat.
Od roku 2007 prochází farma celkovou rekonstrukcí. Došlo k rekonstrukci a zmodernizování původních stájových objektů tak, aby splňovaly požadavky kvalitního ustájení koní, bylo zmodernizováno zázemí pro majitele koní a došlo k vybudování společenské místnosti.

Na farmě byla vybudována: krytá jezdecká hala o rozměrech 21x51 m s kvalitním povrchem, stáj s kapacitou 15 boxů pro koně, která je propojena s krytou jízdárnou a stáj pro 36 ks mladých koní. V roce 2013 byla dokončena výstavba kolotoče pro 6 koní a venkovní jízdárna s kvalitním pískovým povrchem a geotextilií.

Farma Hrnčíř je orientována na chov, výcvik koní a sportovní vyžití pro mládež a dospělé. Nabídku farmy mohou využít nejen lidé, kteří se jezdectvím již zabývají, ale i ti, kteří s jezdeckým sportem teprve začínají, nebo ti, kteří se v rámci využití volného času chtějí přesvědčit o pravdivosti rčení, že "nejkrásnější pohled na svět je pohled z koňského hřbetu". Na farmě je krásně v každém ročním období.